مجله کودک 439 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 18

آنچه که درباره «مغز» نمیدانستید... مغز فرمانده اصلی بدن ما، ویژگیهای شگفتانگیز زیادی دارد. این موضوع را همه انسانها از مصریان باستان تا انسانهای امروزی میدانند اما باز هم با علم و دانش، ویژگیهای دیگری از مغز کشف میشود. گربه بیدم! این گربه بدون دم است و جانورشناسان معتقدند حدود سال 1900 میلادی، جهشی در ژنهای این گربه روی داد که درنتیجه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 18