مجله کودک 439 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 20

گربه لاکپشتی بدون دم با طرحها و رنگهای مختلف بر سطح بدن نیز دیده شده است. بینی گربه، پهن و گوشها کشیده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 20