مجله کودک 439 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 24

نانآخر جواد محقق باز هم مادرم صدایم کرد: «پس چرا نان نمیروی بخری؟!»» ـ میروم! چشم! میروم مادر! ـ نکند باز سفره را نبری؟!  نانوایی شلوغ بود، شلوغ دختری نان تازه برمیداشت سنگ داغی به دست او چسبید گل سرخی میان مشتش کاشت!  پسری گفت: «نوبت من بود.» نانوا گفت: «صبر کن پسرم!» زن پیری رسید و گفت: «سلام کار دارم، دو تا بده ببرم!»  گربه آسیایی گروه بزرگی از گربهها در گروه گربههای آسیایی جای دارند. گربه برمه، یکی از این گربههاست. تمام انواع این گروه از نظر اندازه، بزرگ و عضلانی هستند. این گربهها بسیار بازیگوش هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 24