مجله کودک 448 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 11

Õ گویا پیش از این آزمایش نیز شبیه سازی هایی برای سفر به مریخ صورت گرفته بوده است. مارس 500 در چند مرحله انجام می شود. مرحله اول آن که مرحله ای کوتاه مدت، پانزده روزه بود حدود سه سال پیش انجام شد. مرحله دوم این سری آزمایش ها سال گذشته شروع و تا مدت صد و پنج روز ادامه داشت. داوطلبان برای مدت سه ماه و نیم در شرایط زندگی در کپسول مریخ 500 قرار گرفتند تا سیستم ها و تجهیزات حمایت از بقا و فرایند عملیات به طور کامل آزمایش شود. اجرای هردوی این مراحل با موفقیت پشت سر گذاشته شده و اکنون مرحله دیگر این سلسله آزمایش ها در حال اجراست. از سیزدهم خرداد ماه امسال و با بسته شدن درهای مارس 500 روی شش داوطلب ساکن در آن مرحله ای دیگر از آزمایش های مربوط به سفر انسان به سیاره مریخ شروع شده است. Õ در یک سفر واقعی به فضا، مسافران در حالت بی وزنی به سر می برند. برای ساکنین مارس 500 با توجه به این که این تجهیزات به هر حال روی زمین مستقر است که شرایط بی وزنی حکمفرما نیست؟ نه، علیرغم شبیه سازی های بسیاری که صورت گرفته اما به هر حال در مجموعه مارس500 شرایطی چون حالت بی وزنی و شرایط تشعشعات در فضای بیرون از جو فراهم نیست. چنانچه این آزمایش هم طول مدت پانصد و بیست روزه خود را با موفقیت پشت سر گذارد کارشناسان پیش بینی کرده اند که مرحله بعدی این آزمایش در فضا و در مدار زمین خواهد بود. Õ یک سال و نیم زندگی در یک محیط کوچک و بسته ای که نه راه به جایی دارد و نه حتی پنجره ای به بیرون. آن شش نفر این مدت را چگونه سپری می کنند؟ طی یک برنامه دقیق و از پیش تنظیم شده. شبانه روز آنها به سه بخش تقسیم شده است. هشت ساعت کار، هشت ساعت اوقات فراغت و هشت ساعت برای خواب. آنها با دقت به انجام دستورالعملهای روزانه پرداخته و با شرایط بحرانی برنامه ریزی شده روبرو می شوند و به مرکز گزارش می دهند. مرکز کنترل نیز به طور مداوم، نحوه انجام وظایف داوطلبان، این مدل از فراری به مدل 365 نیز مشهور است، زیرا حجم سیلندرهای آن 365 سیسی است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 11