مجله کودک 455 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 455 صفحه 21

Õ نام کشتی: فیوندا Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 175 نفر Õ طول و عرض: 82 در 8 متر Õ سلاح اصلی: دو توپ 100 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 455صفحه 21