مجله کودک 455 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 455 صفحه 32

ضربات محکم چوبدست مردی ناشناس از خواب پرید. مرد ناشناس با بیرحمی چوب بر بدن مسافر میکوبید و فریاد میزد: بلند شو! اکنون وقت خواب نیست مرد مسافر که غافلگیر شده بود و قدرت دفاع از خود را نداشت نالید و گفت: ای بیرحم! چرا بیدلیل مرا میزنی؟ خدا پدر و مادرت را نیامرزد. Õ نام کشتی: فرانسکو میمبلی Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 377 نفر Õ طول و عرض: 148 در 16 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 127 میلیمتری- موشکهای ضدکشتی- راکت- اژدرافکن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 455صفحه 32