جایگاه جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1390

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

جایگاه جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی(س)

جایگاه جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی(س)

‏کتاب "جایگاه جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی(س)"، توسط موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شد. ‏

‏ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، چاپ اول کتاب "جایگاه جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی(س)" در دوهزار نسخه به قلم "ابوالفضل مروی" توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر و به بازار نشر عرضه شده است. درمقدمه این کتاب آمده است:این تحقیق در پی تحلیل گفتمان "جامعه مدنی" و در واقع مفهوم و مولفه های آن در کلام امام خمینی، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی از پایگاه فرهنگ سیاسی ‏


‏شیعه و به عنوان مرجعیت تشیع، گفتمان رقیب حکومت شاهنشاهی را نمایندگی می کرد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مرکزیت گفتمان حاکم جمهوری اسلامی قرار داشت. ‏

‏نویسنده در مقدمه ادامه می دهد: بررسی کلام امام در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با روش تحلیل گفتمان یا گفتمان کاوی علاوه بر اینکه این مسئله را روشن خواهد نمود در عین حال نگاه تازه تری است به مبانی فکری انقلاب اسلامی که برای فرصت ها و تحولات آینده شناخت بیشتری را فراهم خواهد ساخت. ‏

‏این کتاب علاوه بر مقدمه، شامل چهار بخش است. در بخش اول نویسنده کلیات موضوع از ویژگی های تحقیق و ضرورت های آن، مقاطع تحقیق و گفتمان ها، گفتمان و تحلیل گفتمان و مبانی تحقیق را توضیح می دهد و در بخش دوم نیز به تشریح مبانی نظری جامعه مطلوب یا حوزه عمومی می پردازد و مفاهیم گفتمان و هرمنوتیک، جامعه مدنی، مدنیت اسلامی در کلام امام خمینی، مفاهیم و تعاریف جامعه مدنی را تشریح می کند. در بخش سوم نیز روش تحقیق تبیین شده است و تحلیل گفتمان و سطوح آن، الگوی تحلیل، روش اجرا، روش استخراج داده ها، تحلیل یافته ها تشریح شده اند. بخش چهارم این اثر با عنوان بررسی و تحلیل نمونه ها دو برهه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس این الگوی نظری بررسی شده اند. ‏

‏از جمله مزایای این اثر محققانه فهرست تفصیلی و منابع انگلیسی و فارسی است که در پایان کتاب آمده است که قابل استفاده محققان است.‏

‎ ‎