کلید وحدت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1395

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : اسماعیلی، رضا

کلید وحدت

کلید وحدت

‏ ‏

‏یک‏

‏او آمد و با گرسنگان خلوت کرد‏

‏در شهر ، امید و عشق را قسمت کرد‏

‏از منبر خاک ، مهربان ، بالا رفت‏

‏با لهجۀ پا برهنه ها صحبت کرد‏

‏ ‏

2665442-floral-background-with-butterfly-element-for-design-vector-illustration

دو  ‏

‏او آمد و ما برادری را دیدیم‏

‏درعالم خاک ، سروری را دیدیم‏

‏او آمد وسیب عشق را قسمت کرد‏

‏در سایۀ دین ، برابری را دیدیم‏

‏ ‏

‏سه ‏

‏او آمد و مهر و ماه را فهمیدیم‏

‏پایان شب سیاه را فهمیدیم‏

‏او آمد و زیر سایۀ دستانش‏

‏ما معنی سرپناه را فهمیدیم‏

‏  ‏

‏چهار‏

‏او آمد و در کویر ، باران گل کرد‏

‏در خاک وطن ، نهال ایمان گل کرد‏


‏او آمد و ریشه زمستان خشکید‏

‏گلعطر خجسته بهاران گل کرد‏

‏ ‏

rTnGL5kGc

پنج ‏

‏او آمد و حال آسمان بهتر شد‏

‏خورسید شکفت ، تیرگی پرپر شد‏

‏از بند گسست ، حضرت آزادی‏

‏دوران حکومت ستم ، آخر شد‏

‏ ‏

‏شش‏

‏اوآمد و کوچه و خیابان شد سبز‏

‏امید شکفت و عشق و ایمان شد سبز‏

‏او آمد و از وطن فراری شد دیو‏

‏در فصل فرشته ، بوی انسان شد سبز‏

‎ ‎

‏ ‏

‏هفت‏

‏بر روی لبش ، تبسمی زیبا بود‏

‏درهای دلش به روی مردم وا بود‏

‏از نام و نشان او اگر می پرسی ؟‏

‏او ، روح خدا ، امام خوبی ها بود‏

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏


‏هشت‏

rTLnxKyjc

بر روی لبش ، سلام آزادی بود‏

‏در سینه ی او ، پیام آزادی بود‏

‏او آمد و « لا اله الا هو » گفت‏

‏او روح خدا ، امام آزادی بود‏

‏ ‏

‏نه   ‏

‏برخیز که نور ناب را بنویسیم‏

‏آیینه ترین  کتاب  را بنویسیم‏

‏برخیز به خط روشن آزادی‏

‏منظومه ی انقلاب را بنویسیم‏

‏ ‏

‏ده   ‏

‏ای دل شدگان ! مُرید وحدت باشید‏

‏در چشم وطن ، امید وحدت باشید‏

‏وقتی ز نفاق ، باب وحدت بسته ست‏

‏چون روح خدا ، کلید وحدت باشید‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  رضا اسماعیلی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎