مجله خردسال 31 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 5

پروانه کمی فکر کرد و گفت: «راست می­گویی. ساقه­ی گل را ول نکن تا من فیل را بیدار کنم.» پروانه، هر چه فیـل را صدا زد، بی­فایده بود. فیـل خواب خواب بود. پـروانه نزدیک گـوش فیل رفت و فریاد زد. اما بـاز هم فیـل صدای او را نشنید.کفشدوزک با صدای بلند گفت: «خسته شدم. الان باد، نه توفان! نه، نفس فیل، مرا با خود می­برد!»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 5