مجله خردسال 101 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 101 صفحه 16

خوب باشه. قبوله! دیگه حرفی ندارم؛ برو! هیچی خنده دارتر از یههاپو دارج فنگول نیس که انقدر زود گول می خوره ! پیش به سوی سیب زمینیها! هیچی خنده دارتر از یه پیش بوری خنگول نیس که فکر می کنه می تونه منو گول بزنه! به، جان! چه سیب زمینی ای ! د... پس سیب زمینیا کو؟!!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 16