مجله خردسال 265 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 265 صفحه 20

قصه ی حیوانات 1-خانم و آقای نوک قرمز خیلی خوشحال و خوش بخت بودند. 2- تا این که یک روز آقای نوک قرمز، خانم نوک قرمز را دید که غمگین و ناراحت است. 3- خانم نوک قرمز گفت:« ببین آن پرنده ی کوچولو چه لانه ی قشنگی دارد!» 4- حتی پرستوها هم لانه دارند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 265صفحه 20