مجله خردسال 265 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 265 صفحه 24

کاردستی شکل ها را از روی خط آبی قیچی کن. سرو گردن زرافه را از پشت چسب بزن و دوقمست را به هم بچسبان. مراقب باش به پاهای زرافه چسب نزنی! دم زرافه را بچسبان. حالا زرافه ی تو می تواند بایستد!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 265صفحه 24