مجله خردسال 398 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 398 صفحه 20

با معرفی شخصیت­های داستان به کودک از او بخواهید شما را در خواندن داستان همراهی کند. میمون فیل درخت خرس طوطی ماشین خرگوش جنگل یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا، هیچ کس نبود. یک روز صبح زود، وقتی حیوانات جنگل هنوز خواب بودند، صدای یک همهجا پیچید. ، سرش را از لانه بیرون آورد و گفت:«این دیگر چه صدایی است؟» گفت:«یک به جنگل آمده!» خمیازهای کشید و گفت:«وای! یک ؟» هم بیدار شد و گفت:«جنگل که جای نیست.» گفت:«باید یک فکری بکنیم.» گفت:«اگر امروز یک بیاید فردا جنگل پر از میشود!» از بالای گفت:«من فکر خوبی دارم.» پرسید:«چه فکری؟»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 398صفحه 20