مجله خردسال 398 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 398 صفحه 24

کاردستی شکلها را از روی خط آبی قیچی کن. قسمت نقطه چین را تا بزن. سر گربه را به قسمت سبز رنگ بچسبان حالا تو یک گربهی کوچولو داری!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 398صفحه 24