مجله خردسال 461 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 461 صفحه 22

قصه حیوانات بچه شیرها مشغول بازی بودند که در چمنزار چیزی دیدند. یک بچه بوفالو، آنجا بود. یکی از بچهها، به طرف او رفت. اما بچه بوفالو تنها نبود. مادرش همان نزدیکی بود با شاخهای تیز و بلند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 22