مجله خردسال 143 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 143 صفحه 10

ماه و آفتاب محمد حسن حسینی پله پله نردبان می­رود به آسمان توی خواب می­روم روی پلههای آن می­روم به آسمان ماه را می­آورم در میان یک سبد می­دهم به مادرم می­شود قشنگ­تر ماه پیش آفتاب در اتاق مادرم می­شود چراغ خواب

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 143صفحه 10