مجله خردسال 02 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 26

قصههای پنج انگشت دست کودک رادر دست بگیرید و در حال بازی با انگشتان او این شعر را بخوانید. مصطفی رحماندوست اولی گفت: بازی کنیم. دومی گفت: توپ نداریم. سومی گفت: پس چه کنیم؟ چهارمی گفت: از کجا یک توپ بیاریم؟ انگشت شست ناقلا پرید میان بچهها گفت: کوچکم توپم کنید. بازی کنید شوتم کنید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 26