مجله کودک 13 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 16

جدول زمستانی همانطور که می­بینید، این جدول از هفت دایره تشکیل شده که هر دایره دارای چند خانه است. در خانه­های هر دایره، یک کلمه یا عبارت قرار خواهد گرفت. توضیح را بخوان و در هر دایره، در جهت حرکت عقربه­های ساعت، کلمه مورد نیاز را یادداشت کن. اگر کمی دقت کنی، متوجه خواهی شد که بعضی از خانه­های این دایره ها (در هر دایره یک خانه) با علامت مشخص شده است. رمز جدول زمستانی در این خانه­های ستاره­دار قرار دارد. حرفهای این خانه­هارا کنار هم قرار بده و رمز ما را پیداکن. رمز یک عبارت ٧ حرفی است. شرح خانه­های جدول زمستانی دایرۀ(1) در زمستان دور گردن می­بندند. دایرۀ(2) سرمای بیش از حد. دایرۀ(3) سوغاتی زمستان. دایرۀ(4) سرمای سخت و باد شدید که با برف و باران همراه است. دایرۀ(5) وسیلۀ نقلیۀ قطبی. دایرۀ(6) در زمستان می­بارد. دایرۀ(7) ورزش زمستانی. پاسخ جدول شماره قبل جدولهای درهم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 16