مجله کودک 13 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 22

جناب کشیش! پاپانوئل چه شکلی است؟ دیدار با یک کشیش مریم برزویی این عکس کشیش«ژوزف» است. زادگاه کشیش ژوزف هندوستان است وایشان اکنون در تهران زندگی می­کنند. ایشان به آسوری می­گویند: عیِدَِدیَلدِدَ ماران ایشو اِوشیتا خِتا هاویی بریخِه اَل کولوّخون.این جمله در زبان آسوری می­شود: عید تولد عیسی مسیح (ع) و سال نو بر شما مبارک. و امّا ادامۀ حرفهای کشیش... این روزها بچه­ها بیشتر از همه خوشحالند. حتی دانش­آموزانِ مسلمانی که در استان تهران در مدرسۀ بهنام یا مدرسۀ حضرت مریم (س) در کنار بچه­های مسیحی درس می­خوانند و با هم خیلی صمیمی هستند.هم در شادی همکلاسی­های خود شریکند. دین­های الهی دل­ها را پر از مهر می­کند و انسان را به خدا نزدیکتر.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 22