مجله کودک 18 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 18 صفحه 5

رنگین کمان افسانه شعبان نژاد امروز توی آسمان یک پل زده رنگین کمان من دوست دارم تند و تند بالا روم از روی آن روی پل رنگین کمان لِی لِی کنم، لالا کنم ای کاش می­شد دوستی در آسمان پیدا کنم با دوستم از آسمان می­آمدم روی زمین آن وقت می­گفتم به او دنیای ما را هم ببین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 18صفحه 5