مجله کودک 18 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 18 صفحه 24

قسمت دوم نویسنده: آرن شفارد مترجم: پرستو پورحسینی داستان ارواح خلاصۀ قسمت اول در زمانهای قدیم، پسری بود به نام «دانگ چین». « دانگ چین» افسانه­ها را خیلی دوست داشت. هر شب پیشخدمت خانۀ آنها برای او افسانه­ای تعریف می­کرد؛ ولی «دانگ چین» پس از تمام شدن داستان، از پیشخدمتشان، آقای «پَک» خواهش می­کرد که آن داستانها را برای هیچ کس دیگر تعریف نکند. همین مسأله باعث شد که روح افسانه­ها از دست او عصبانی شود و تصمیم بگیرد او را تنبیه کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 18صفحه 24