مجله کودک 66 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 4

مربوط به مسابقه یک حرف، یک نگاه بسمه تعالی یکی بود یکی نبود. یک کشوری بود که ایران نام داشت. و رهبری مهربان و خوب در آن کشور رهبری می کرد و بچه­ها امام خمینی را خیلی دوست می داشتند. من امام خمینی را مثل پدر خوب دوست دارم امام خمینی با رفتار خوبشان به ما سرمشق می دادند. امام خمینی می­فرمودند: کمک از بهشت آمده است.در صورت امام خمینی مهربانی موج می­زد. امام خمینی برای کشور کمک خیلی زیادی کرده است او ایران را از ویرانگی به آبادی رسانیده است. امام خمینی مهر تو همچون رودی در کالبد من جریان دارد. دوست کوچک شما مهسا ابراهیمی مهسا ابراهیمی ، 9 ساله ، از مشهد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 4