مجله کودک 66 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 5

فایدۀ فیل در یک جنگل، حیوانات باخوبی و خوشی کنار هم زندگی می­کردند. تا این که یک روز کم آبی به جنگل آنها آمد. اهالیجنگل پس از کمی فکر به این نتیجه رسیدند که چون «فیل» از همه­ی حیوانات بیشتر آب می­خورد، او باعث خشکسالی شده و او را از جنگل بیرون انداختند. پس از مدتی خشکسالی تمام شد، حیوانات دوباره زندگی عادی خود را شروع کردند، ولی جای فیل میان آنان خالی بود. تا اینکه یـک روز جنگـل آنـان آتـش گـرفت و همـۀ حیوانـات دست به دست هم دادند تا آتش را خاموش کنند، ولیموفق نشدند. از قضا فیل هم برای دیدن دوستان قدیمی­اش به طرف جنگل میآمد، دود سیاهی دیدکه از جنگل بالا میرود حدس زد که اتفّاق بدی برای آنها افتاده. سریع خود را به جنگل رساند و یک عالمه آب در خرطومش جمع کرد و به سوی آتش فرستاد. آب زیاد خرطوم فیل، مثل باران روی آتش ریخت و آن را خاموش کرد. شیر، سلـطان جنگـل هم از فیل معذرت خواست و فیل دوباره به خانه­اش بازگشت. علیرضا قربان حسینی ؟ ساله از تهران

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 5