مجله کودک 66 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 8

معصومه جان ، سلام! خواهرم، خسته­ای بخواب آرام چون که از راه دور آمده­ای از مدینه، به شوق دیدن من بال در بال نور آمده­ای پس چه کردی برادرانت را همه در خون خویش غلتیدند؟ چشم­های قشنگ و معصومت مرگ یاران خویش را

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 8