مجله کودک 66 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 16

موضوع این هفته : فواید زمستان را بنویسید همه ما دانش آموزان می­دانیم که زمستان فصل بسیار خوبی است و فواید زیادی دارد یکی از مهمترین فایده­های زمستان این است که درزمستان برف می­بارد ومدرسه­ها تعطیل می­شود. امّا در تابستان هر چه هوا گرم شود و هرچه آفتاب بتابد، مدرسه­ای تعطیل نمی­شود. یکی دیگر از فایده­های زمستان این است که همه خرسهای قطبی به خواب می­روند و احتمالاً خوابیدن خرسها برای حیوانات کوچکتری که از خرسها می­ترسند خیلی مفید است. یکی دیگر از فایده­های زمستان این است که در زمستان روزها کوتاه است، چون که روزها زیر برف و باران خیس می­شوند و آب می­روند. یکی دیگر از فایده­های زمستان این است که دزدی در این فصل کمتر اتفاق می­افتد، چون همه سردشان می­شود و دستشان را در جیبهایشان فرو می­برند، به خـاطر همین هیـچ کس نمی­تواند دستش را به بهانۀ گرم شدن در جیب کس دیگری فرو کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 16