مجله کودک 66 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 17

در جستجوی گنج قسمت دوم نوشته و طرح از مانانیستانی یه کاغذ پاره که روش چند تا علامت بی ربط کشیده شده... یعنی چی؟ چند تا فلش و مربع مستطیل و به دایره ، با چند تا عدد... چرا یه نفر، سی سال پیش هیچی چیزی رو واسه صاحب قبلی خونۀ ما پست کرده؟ امیدوارم اشتباه کرده باشم اما انگار اون آقاهه پنج دقیقه است که داره تعقیبم می کنه....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 17