مجله کودک 66 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 23

پهلوانی است. مثل پوریای ولی و تختی! با همه وجود می­نویسیم که ای کاش همه رشته­های ورزشی ما پر بود از رضازاده­ها. کاش یک دنیا رضازاده درفوتبال داشتیم، آن­وقت اگربه بحرین به جای 3 بر صفر ، 300 بر صفر هم می­باختیم، غمی نبود! رضازاده 158 کیلویی به اندازه وزن همه کوههای دنیا به وزن و اعتبار ایران افرود. وقتی همه دنیا ایران را فریاد زدند، وقتی توجهی به ترکها و پولشان نکرد، وقتی همان حسین بی­غل و غش اردبیلی ماند. کاش پهلوانـی یـک مرض بـود! کاش ایـن بیماری به تمام پیکر ورزش مـا رخنـه می­کـرد. در آن صـورت، به دست آوردن بازوبند کاپیتانی و درست کردن مدل مو مانند اروپاییان؛ ارزش نمی­شد. ای کاش...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 23