مجله کودک 80 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 80 صفحه 19

بابا نی نی رو بذار سر جاش می­خواهیم باهاش بازی کنیم نه، اووه، اووه من می­خوام بغل باشم! اووه اینا می­خوان اذیتم کنن هی دوتایی ها ! اگه موقعی که من دنیا می­اومدم شکل شما بودم حتماً بابا مامانم منو پس می­دادن اگه ما شکل تو بودیم بابا و مامانمون می­دادنمون باغ وحش! ولش کن الان حسابشو می­رسیم ولم کنین! اووه، بی­ادبا! دیگه به ما حرف بد نزنی­ها! اووه اووه تو بوی بدی حس نمی­کنی؟ گمونم کار این بچه­اس

مجلات دوست کودکانمجله کودک 80صفحه 19