مجله کودک 80 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 80 صفحه 27

حیوانات این پیرزن جادوگر ازدستش فرار کرده­اند و هر کدام پشت درختی در جنگل پنهان شده­اند. اگر حروف روی هر درخت را جابجا کنید و ترتیب درست آن را پیدا کنید، روی هر درخت به نام حیوانی می­رسید که پشت آن پنهان شده است. این پسرک رومی راهش را گم کرده است. مداد به دست بگیرید و از خانۀ شروع خطی بکشید تا او را به پایان راه برساند. مواظب مانع­ها و بن­بست­های سر راهتان باشید. چند تاتیرکمان: هفت عدد تیر کمان در نقاط مختلف تصویر پنهان شده­اند. قطعه گم شده : قطعه شماره 2 صحیح است. دایره­ای از مقوا تهیه کنید و در مرکز آن تصویر یک نردبان رسم کنید. (شکل 1) مقوا را برگردانید و پشت آن مانند شکل (2) تصویری از یک انسان را که در حال بالا رفتن از جایی است بکشید (البته مراقب باشید که دو طرف مقواها یک رنگ باشد.) تصویر دوم را هم در مرکز مقوا رسم کنید. سپس مقوا را به یک مداد بچسبانید (تصویر 3). مداد را کف دستانتان قرار دهید و کف دستان را طوری به هم بمالید که مداد در میان دستان شما این­طرف و آن طرف بچرخد و پیچ وتاب بخورد. بااین حرکت شما تصویری از آدمکی خواهید داشت که در حال بالا رفتن از نردبان است. در حقیقت دو تصویر در هم ادغام می­شود. شما می­توانید این کار را با تصاویری دیگر نظیر این تکرار کنید و از خطای چشمتان لذت ببرید. دو تصویردر یک تصویر جانوران فراری! پاسخ سرگرمیهای شماره گذشته: کدام راه؟!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 80صفحه 27