مجله کودک 80 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 80 صفحه 35

نیایش ای آرام بخش جان، تو را سپاس می­گویم، برای تمام کسانی که آفریده­ای تا به ما کمک کنند. برای پدر و مادرم و آن­هایی که در خانه مراقب ما هستند. برای معلم­هایی که در مدرسه ما را همراهی می­کنند، و تمام کسانی که تو را به ما می­آموزند. چشمانم را باز کن، تا زیبایی­ها را ببینم مغزم را به روی راستی­ها بازکن و قلبم را به روی خوبی­ها.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 80صفحه 35