مجله کودک 92 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 92 صفحه 2

به نام خدواند بخشنده مهربان دوست هفتهنامه کودکان ایران صاحبامتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» مدیر مسوول: مهدی ارگانی ـ سردبیران: افشین علاء ـ سیامک سرمدی ـ مدیر هنری: احمد قائمیمهدوی ـ تصویرگر: محمدحسین صلواتیان ـ مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء ـ مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا ـ توزیع: فرخ فیاض ـ امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاب: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی خیابان انقلاب ـ چهارراه حافظ ـ پلاک ۹۶۲ ـ تلفن ۶۷۰۶۸۳۳ ـ نمابر: ۶۷۱۲۲۱۱ نشانی پست الکترونیکی : dooste _kkodak @ yahoo. Com دوستان خوب تصاویری را که در پایین صفحههای این شماره مشاهده میکنید مربوط به مسابقه «راز میوهها و سبزیجات» است که از شماره ۹۱ مجله دوست شروع شده است. برای شرکت در این مسابقه لازم است شماره ۹۱ تا پایان شماره ۹۴ را تهیه کنید. شرح این مسابقه درشماره ۹۱ مجله آمده است. شرح بازی روی جلد بازی «یک نوشیدنی خنک» آبمیوه روی جلد جایزه کسی است که درمسابقات«دو» پشت جلد برنده شود. همان طور که پشت جلد میبینید ۳ نفر از شرکتکنندههای مسابقه با شماره پیراهنهای ۱۵،۱۰ و ۲۶ از همه جلوتر هستند و یکی از آنها برنده خواهد شد. هرکدام از آنها با توجه به مسیر حرکت شمارههایشان در مسیر آمده است. شما باید مسیری را پیدا کنید که تمام شمارههای برنده بازی (مثلا ۱۰ یا ۱۵ و ۲۶) در آن مسیر از شروع قرار گرفته باشد و بدون مانع به منطقه پایانی (لیوان آبمیوه) برسد. مراقب باشید که در برخی نقاط نردهها مسیر را مسدود کرده اند و نمیتوانید از آن مسیر بروید. فقط یادتان باشد هیچ مسیری را نباید دوباره بروید و یا به عقب برگردید. به نظر شما کدام شماره برنده نهایی خواهد بود؟ لبخند دوست 22 فکر دوست 24 سرگرمی دوست 26 جدول دوست 27 قصّۀ دوست (ترجمه) 28 سفر دوست: 30 هنر دوست31 شعر دوست

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 2