مجله کودک 92 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 92 صفحه 32

شعر دوست رنگ ها جعفر ابراهیم «شاعر» بگو سیاه زیباست برادر سفید است سیاه، چون شب عید سفید، روز عید است بگو که سرخ خوب است بگو که زرد زیباست زرد به رنگ خورشید سرخ به رنگ گلهاست بگو بنفش زیباست و قهوهای قشنگ است و طوسی، ارغوانی... خلاصه، هرچه رنگ است بگو که سبز و آبی قشنگ و شاد و خوبند چرا که آفریده تمام را خداوند نگو سفید زشت است نگو سیاه زشت است چرا که هر چه رنگ است نشانی از بهشت است!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 92صفحه 32