مجله کودک 108 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 7

سمیرا پاسخ می­دهد :« البته سال گذشته سه روز از روزهای ماه رمضان را کامل روزه گرفتم ، امّا از آنجا که روزه گرفتن هنوز برای من واجب نشده بود، بقیۀ روزها روزۀ کله گنجشکی می­گرفتم.» از سمیرا می­خواهم اگر خاطره­ای از اولین روزی که تمام آن را روزه گرفته است ، به خاطر دارد برایتان تعریف کند . سمیرا تعریف می­کند:«سال گذشته وقتی که برای اولین بار روزۀ کامل گرفته بودم ، سر از پا نمی­شناختم و خوشحال بودم ، امّا از آنجایی که معمولاً هر روز ظهر ، تا به خانه می­رسم به سراغ یخچال می­روم و مقداری خوراکی برمی­دارم، آن روز هم از روی عادت ، مقداری میوه برداشتم و شروع به خوردن کردم . بعد از چند دقیقه یادم آمد که روزه بودم و نباید چیزی می­خوردم ، به خاطر همین از این که زودتر از اذان روزه­ام را افطار کرده بودم، به شدّت ناراحت شدم و چند ساعتی گریه کردم . تا این که ماجرا را برای مادرم تعریف کردم و مادر برایم توضیح داد که چون عمداً روزه­ام را نشکسته­ام روزه­ام باطل نشده و می­توانم روزه­ام را تا پایان روز ادامه دهم .» خانم یعقوبی ، مربّی تربیتی مدرسه است . ایشان می­گوید :« رمضان ماه میهمانی خداست ، تمام کسانی که در این ماه برای رضایت خدا روزه می­گیرند ، میهمانان خدا محسوب می­شوند. شاید بعضی­ها فکر کنند که روزه گرفتن تنها عبادت ماه رمضان به حساب می­آید ، امّا بد نیست بچّه­ها این را هم بدانند که اگر کسی در طول رمضان برای انجام فرمان خدا کاری انجام دهد ، حتّی نفس کشیدن و خواب او هم عبادت محسوب می­شود و ثواب زیادی دارد.» خانم یعقوبی ادامه می­دهد :«تقریباً تمام بچّه­های این مدرسه به غیر از آنهایی که به سنّ تکلیف نرسیده­اند ، روزها روزه می­گیرند . دانش­آموزانی هم که نمی­توانند روزه باشند ، به خاطر احترام به دانش­آموزان روزه­دار ، از خوردن و آشامیدن در مقابل آن­ها خودداری می­کنند تا هم به روزه­داران احترام گذاشته باشند ، و هم در ثواب روزه آنها شریک شوند . من به عنوان کسی که تقریباً نیمی از عمرم را در کنار بچّه­ها سپری کرده­ام، به تمام بچّه­ها سفارش می­کنم قدر ماه رمضان را بدانند و فراموش نکنند که در این ماه ، همۀ ما میهمان خدا هستیم و این لطف بزرگی است که خداوند نصیب بنده­هایش کرده است .»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 7