مجله کودک 108 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 10

وقت افطار محمد علیمحمدی مثل پدر ، می­خواستم من قرآن بخوانم گاه گاهی اما ز بس که تشنه بودم می­رفت چشمانم سیاهی می­خواستم مثل همیشه بازی کنم با دوستانم اما پدر می­گفت خوب است در خانه پیش او بمانم آن روز من ، بسیار بسیار گل­های قالی را شمردم تا موج خواب آمد به چشمم خود را به دست او سپردم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 10