مجله کودک 112 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 3

د مثل دوست پاسخ مسابقة «راز کودکان جهان» هر کودکی که به دنیا میآید، پنجرهای به سوی امید باز میشود. بچّهها هدیه خداوند به بزرگترها هستند. هدیههایی که هر روز و هر لحظه از آسمان به زمین فرستاده میشوند تا عطر شادی و لبخند را با خود به ارمغان بیاورند. هر چند بعضیها قدر این هدیهها را نمیدانند و آنها را به دست فراموشی میسپارند. بعضیها هم این هدیههای بهشتی را در آتش جنگ و خشونت میسوزانند، امّا بچّهها باز هم متولد میشوند و باز هم عطر صداقت و دوستی را در جهان پراکنده میکنند. آنها هر کجا که باشند، به دیگران امید و شادی میدهند و بهشت را به یاد آدمها میآورند. ای کاش نیروی بهشتی کودکان بر قدرت جهنّمی قدرتمندان غلبه کند و جهان غرق شادی شود. اسامی برندگان این مسابقه: l بوشهر: آیدین زالپور. l اراک: مقداد اسکندری. l سنندج: یاسین پژمانی. l قوچان: فرحناز مهماندوست. l مازندران - ساری: محمّد محمّدی سنگ چشمهای. l تهران: سینا شکرچی - سارا راسخی - هنگامی حبیبی - سیاوش عصاره - هانیه سیفاللهی. محبوبه باستانی، 12 ساله، از تهران محمدرضا کهنسالی، 10 ساله، از لنگرود آناهیتا ستاری، 14 ساله، از تبریز

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 3