مجله کودک 112 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 14

دانش دوست سفر به دنیای زندگی مصنوعی شما حتماً کلمه «روبات» را شنیدهاید. روباتها نمونهای از آرزوی انسان برای ساخت موجوداتی شبیه خود بوده است. البته نام روبات حدود 80 سال است که رواج پیدا کرده است. اولین بار نویسندهای اهل کشور چک واسلواکی این واژه را در یک نمایشنامه به کار برد. اما هزاران سال پیش از این، بشر در آرزوی ساخت چنین موجود مصنوعی بود. در ابتدا، انسان، موجوداتی شبیه خود از گِل درست میکرد و روزها و ماهها در این فکر بود که چگونه میتواند به این مجسمه گلی، جان ببخشد. مهندسان قدیمی در این اندیشه بودند که بتوانند از نیروهای طبیعی برای به حرکت درآوردن دستساختههای خود که همان روایتهای اولیه بودند، بهره ببرند. مثلاً مهندسی به نام «هرون» که 50 سال پس از میلاد مسیح زندگی میکرد، دستگاهی ساخته بود که اگر سکهای را از شکاف آن به داخل میانداختند، مقداری آب از آن بیرون میریخت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 14