مجله کودک 112 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 16

فکر دوست آکواریوم کاغذی وسایل مورد نیاز l مقوای نسبتاً ضخیم به رنگهای آبی و سبز l مقوای نازکتر به رنگهای مختلف (میتوانید از کاغذهای رنگی ضخیم هم استفاده کنید) l قیچی l چسب روش کار 1- از مقوای سبز گیاهان سبز رنگی مانند شکل ببرید و در پایین مقوای آبی قرار دهید. روی بقیة مقوای آبی با مداد طرحهایی از چند ماهی و خطوط موجداری خیلی کمرنگ بکشید. 2- از کاغذهای رنگی مربعهایی حدود 1 سانتیمتر 1 سانتیمتر ببرید. البته حتماً لازم نیست مربعها کامل باشند یا هماندازه باشند. از مقواهای رنگی موجهایی با رنگ متفاوت ببرید و در محلی که با مداد طرح کشیدهاید بچسبانید. برای کف مقوا هم یک رنگ متفاوت با موج متفاوت بچسبانید. روی همه اینها مقوای سبز رنگی را که در مرحلة اول تهیه کردهاید (گیاهان دریایی) در پایین صفحه در دو طرف بچسبانید (به شکل دقت کنید). 3- در محلی که با مداد طرح ماهی کشیدهاید، مربعهای رنگی را (به صورت شکل) مانند پولک ماهی روی هم بچسبانید تا شکل ماهی درست شود. در بعضی از لبهها لازم است اضافی مربعها را ببرید تا شکل ماهی درست شود. 4- آکواریوم کاغذی شما آماده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 16