مجله کودک 112 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 21

سرگرمی دوست کدام شکل! آیا میتوانید حدس بزنید این شکل چیست؟ اگر نمیدانید عددهای 1 تا 30 را به هم وصل کنید. شکل شما کامل خواهد شد. حالا میتوانید شکلتان را رنگآمیزی کنید. 5 اختلاف! این 2 تصویر را با دقت نگاه کنید. در ظاهر شبیه هم هستند، اما میتوانید 5 اختلاف را بینشان پیدا کنید. دور این 5 مورد اختلاف خط بکشید. بچه فیل سرگردان فیل مادر میخواهد بچهاش را حمام کند. به این بچه فیل کمک کنید تا هرچه زودتر خودش را به مادرش برساند. حروف پنهانی پاسخ سرگرمیهای شماره گذشته: نقطهها را به هم وصل کنید. دیدار با مادربزرگ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 21