مجله کودک 112 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 29

l یک کاریکاتور؛ یک نکته خودپرستی و دوستداشتن بیش از حدّ خود، یک صفت بد اخلاقی است. این ویژگی بد، هنگامی که انسان در موقعیت قرار گیرد که باید از خودگذشتگی نشان دهد،بدی خود را بیشتر نشان میدهد. «توری تیلیندوس» کاریکاتوریست اهل جمهوری بیلاروس روسیه، در کاریکاتوری که میبینید، این صفت بد را به تصویر درآورده است. این کاریکاتور قبلاً در پنجمین دوسالانة بینالمللی کاریکاتور تهران شرکت کرده بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 29