مجله کودک 112 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 30

داستان دوست از مجموعه داستانهای کانگورو کوچولو جایزهی اول قسمت دوم نوشته: پاول مار ترجمه: سپیده خلیلی امروز بعد از ظهر مهمانی بزرگ برگزار میشود. قبل از آن، کانگورو کوچولو به سراغ دوستش سگ کوچولو میرود که با هم به مهمانی بروند. ولی سگ کوچولو حوصله ندارد. کانگورو کوچولو اصرار میکند: «بیا برویم دیگر! به بهترین لباس جشن یک جایزه میدهند.» سگ کوچولو میگوید: «برای همین است که نمیآیم. نمیدانم چه باید بپوشم.» کانگورو جواب میدهد: «خوب فکر کن. جایزةاول یک بسته شکلات شیری با کشمش است. مگر این خوراک مورد علاقهات نیست؟» سگ لبهایش را میلیسید: «چرا! چه لباسی میتوانم بپوشم؟ چیزی به ذهن تو نمیرسد؟»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 30