مجله کودک 112 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 35

حتماً شما هم نام دعای معروف «کمیل» را بارها از زبان بزرگترها شنیدهاید بد نیت بدانید این دعای زیبا که معمولاً شبهای جمعه خوانده میشود را «کمیل بن زیاد» یکی از یاران نزدیک و وفادار حضرت علی(ع) از ایشان نقل کرده است و گفته میشود که حضرت علی(ع) نیز این دعا را به خضر پیامبر(ع) نسبت دادهاند. در این شماره برای آشنایی بیشتر شما با این دعای باارزش ترجمه قسمتهایی از آن را با هم مرور میکنیم. شما هم میتوانید برای خواندن متن کامل دعای کمیل با کمک بزرگترها به کتاب «مفاتیحالجنان» مراجعه کنید. کلید بهشت خدایا! عذرم را بپذیر. از دام گناهان نجاتم بخش. بر ناتوانی بدن و نازکی پوست و باریکی استخوانهایم رحم کن. ای کسی که نامش دواست. یادش شفاست و اطاعتش باعث توانمندی است. ای عطابخش نعمتها، ای برطرفکنندة گرفتاریها و ای دانای بیمعلّم، درود بفرست بر محمّد(ص) و خاندانش و آنچه را که تو خود شایستة آن هستی، به من عنایت فرما.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 35