مجله کودک 118 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» · مدیر مسؤول: مهدی ارگانی · سردبیران: افشین علاء- سیامک سرمدی · مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی · تصویر گر: محمد حسین صلواتیان · مدیر داخلی و طراح بازی جلد، نادیا علاء · مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا · عکس: امیر محمد لاجورد ·حروفچین: نیرالسادات والاتبار · توزیع: فرّخ فیّاض · امور مشترکین: محمد رضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج · نشانی: خیابان انقلاب- چهارراه حافظ- پلاک 962 · تلفن: 6706833 · نمابر: 6712211 . دوستان خوب تصاویری را که در پائین صفحه های این شماره مشاهده می کنید، مربوط به مسابقۀ «راز هواپیماها» است که از شماره 116 مجله دوست شروع شده است. برای شرکت در این مسابقه لازم است شماره 116 تا پایان شماره 119 را تهیه کنید. شرح این مسابقه در شماره 116 مجله آمده است. · د مثل دوست: 3 · گزارش دوست: 4 · لبخند دوست: 6 · قصّۀ دوست: 8 · شعر دوست: 10 · تصویر دوست: 12 · دانش دوست: 14 · فکر دوست: 16 · مصور:17 · سرگرمی دوست: 21 · یاد دوست: 22 · لبخند دوست: 24 · ورزش دوست: 26 · اخبار دوست: 28 · داستان دوست: 30 · جدول دوست: 32 بازی 6 جوجه فراری شرح بازی روی جلد دختر بچۀ روستایی، مشغول دانه ریختن برای مرغ و خروس های دهکده است. اما 6 عدد از جوجه های بازیگوش در تصویر پنهان شده اند. مداد برداری و کمک کنید تا این 6 جوجۀ بازیگوش در تصویر پیدا شوند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 2