مجله کودک 120 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 120 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» · مدیر مسؤول: مهدی ارگانی · سردبیران: افشین علاء- سیامک سرمدی · مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی · تصویر گر: محمد حسین صلواتیان · مدیر داخلی و طراح بازی جلد، نادیا علاء · مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا · عکس: امیر محمد لاجورد ·حروفچین: نیرالسادات والاتبار · توزیع: فرّخ فیّاض · امور مشترکین: محمد رضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج · نشانی: خیابان انقلاب- چهارراه حافظ- پلاک 962 · تلفن: 6706833 · نمابر: 6712211 . · د مثل دوست: 3 · حکایت دوست: 4 · گزارش دوست: 6 · قصّۀ دوست: 8 · شعر دوست: 10 · تصویر دوست: 12 · دانش دوست: 14 · فکر دوست: 16 · مصور:17 · سرگرمی دوست: 21 · یاد دوست: 22 · لبخند دوست: 24 · ورزش دوست: 26 · اخبار دوست: 28 · حکایت دوست: 30 · جدول دوست: 32 مسابقۀ «راز بادکنک های رنگی» شرح بازی روی جلد «12 بهمن 1357 است و امام خمینی به آغوش ملت باز می گردند. بچه ها به استقبال هواپیمای ایشان آمده اند. فضا پر از شادی و نشاط است و بادکنک های رنگی، آسمان تهران را زینت داده اند.» انتهای نخ هر بادکنک، یکی از حروف الفبای فارسی قرار گرفته است. تصویر این بادکنک ها در زیر صفحه های 4 شماره مجله، از شماره 120 (همین شماره) تا پایان شماره 123 تکرار می شود. با دیدن هر بادکنک، حرف مربوط به آن را پیدا کنید. به این ترتیب از کنار هم قرار دادن این حرف ها در هر صفحه یک کلمه، و در پایان 4 شماره یک متن را به دست خواهید آورد که رمز مسابقۀ ماست (جلد این شماره، شما را برای پدا کردن این متن راهنمایی می کند) بعد از به دست آوردن متن به طور کامل (پایان شماره 123) تا دو هفته بعد از انتشار آخرین شماره فرصت دارید تا پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید. دو مورد را فراموش نکنید: 1- متن را به طور کامل (تا پایان شماره 123 برای ما بفرستید. 2- حتما! روی پاکت بنویسید: مربوط به مسابقۀ «راز بادکنک های رنگی»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 120صفحه 2