مجله کودک 120 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 120 صفحه 11

زمین مهربان، بابا کجا رفت؟ بگو مادر بدون من چرا رفت؟ اگر چه خانه مان خُرد و خراب است «ترانه» توی آغوش تو خواب است بیا، این شیشۀ شیر ترانه گرسنه مانده، می گیرد بهانه همه سرگرم کار و جست و جویند همه در حال بحث و گفت و گویند هوا تاریک و سرد و ترسناک است تمام خانۀ ما زیر خاک است پدر، مادر، ترانه، خواب خوابند شبیه برگ گل، لای کتابند زمین، با هر سه تاشان مهربان باش! اتاق گرم و نرم خانه شان باش! فقط من مانده ام بیرون خانه کبوتر هم ندارد آشیانه دل و پای چپ و بغضم شکسته گرسنه هستم و بسیار خسته هوا تاریک و سرد و ترسناک است تمام خانۀ ما زیر خاک است...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 120صفحه 11