مجله کودک 120 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 120 صفحه 16

فکر دوست بادبزن های رنگی وسایل مورد نیاز کاغذ کادو مداد خط کش قیچی روش کار 1. با استفاده از خط کش، چند مستطیل از کاغذ رنگی مورد نظرتان ببرید 2. پیلی بادبزن را به این صورت تهیه کنید: نخست کاغذتان را از وسط تا بزنید، دوباره آن را از وسط ، یک تای دیگر بزنید. حالا کاغذتان را باز کنید وسط هر پیلی ایجاد شده را در جهت مخالف آن یک تای دیگر بزنید. به این ترتیب یک پیلی از رو و یک پیلی از زیر تا آخر خواهید داشت. 3. پیلی ها را ببندید. دور یک سر بادبزن را با چسب نواری باریک بچسبانید. سر دیگر آن را باز کنید بادبزن شما آماده است. برای زیباتر شدن این بادبزن می توانید پیلی آن را ببندید و انتهای باز آن را (که چسب نزده اید) با قیچی یک برش کج بزنید. وقتی پیلی ها را باز کنید سر پیلی ها به صورت کنگره کنگره در خواهد آمد. اگر به انتهای بسته همین بادبزن ها سوزن مخصوص گوشواره بزنید، می توانید از آن ها به عنوان گوشواره استفاده کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 120صفحه 16