مجله کودک 120 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 120 صفحه 22

یاد دوست با مردم حرکت می کنم خاطرات دوست هنگامی که قرار بود امام از فرانسه به کشور برگردند، روزی شهید بهشتی از ایران تلفن کردند و گفتند که برای تشریف فرمایی امام ، مقدماتی تهیه دیده ایم، مانند فرش کردن فرودگاه، تزیین و چراغانی شهر و ... مطلب به اطلاع امام رسانده شد، ایشان فرمودند: با ایران تماس بگیرید و به آقایان بگویید، مگر کورش(پادشاه هخامنشی) را می خواهند وارد ایران کنند. یک طلبه از ایران خارج شده، همان طلبه می خواهد به ایران برگردد. موضوع را به شهید بهشتی اطلاع دادند. اما ایشان نگران بود که خدای نکرده امام صدمه ببیند. امام در جواب فرمودند: من باید مانند مردم حرکت کنم. ولو زیر دست و پا له شوم... در نوفل لوشاتو ی فرانسه که امام در آنجا اقامت داشتند، خانم هایی نیز بودند که در فعالیت ها کمک می کردند، آن ها در کنار کارهای متعدد دیگر در کار آشپزی و شست و شو هم شرکت می کردند. یکی از نزدیکان امام خاطره ای از یکی از این خانم ها نقل می کنند: روزی به دیدن خانمی رفتم که اندکی مریض احوال بود و در همان حال ظرف ها را نیز می شست. احساس کردم که

مجلات دوست کودکانمجله کودک 120صفحه 22