مجله کودک 124 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 124 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نام کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه و نشر آثار امام «ره» * مدیر مسوول: مهدی ارگانی * سردبیران: افشین علاء- سیامک سرمدی * مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی * تصویرگر: محمد حسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء * مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا * عکس: امیر محمد لاجورد * حروفچین: نیر السادات والاتبار * توزیع: فرخ فیاض * امور مشترکین: محمد رضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب- چهار راه حافظ- پلاک 962 * تلفن: 6706833 * نمابر: 67112211 د مثل دوست 3 حکایت دوست4 دیدار دوست 8 شعر دوست 10 تصویر دوست 12 دانش دوست14 فکر دوست 16 مصور 17 سرگرمی دوست 21 یاد دوست 22 لبخند دوست 26 اخبار دوست 28 داستان دوست 30 جدول دوست 32 شرح روی جلد: مسابقه ی راز پروانه ها روی جلد این شماره، تصاویر پروانه ها را می بینید که هر پروانه یک حرف فارسی را نشان می دهد. شما باید این شماره را به عنوان راهنما نگاه دارید و با دیدن تصویر هر پروانه در پایین صفحه های مجله (شماره های 124،125،126 و 127) حرف مربوط به آن را بنویسید. با این کار، شما در هر صفحه مجله یک کلمه خواهید داشت و در پایان 4 شماره یک متن کامل به دست می آورید. این متن، همان رمز مسابقه ماست. بعد از به دست آوردن متن کامل(تا پایان شماره 127) تا 4 هفته بعد از انتشار مجله(2 هفته بعد از تعطیلات نوروزی) فرصت خواهید داشت پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید. در مورد را فراموش نکنید: 1-متن را به طور کامل(تا پایان شماره 127) برایمان بفرستید 2- حتما روی پاکت بنویسید: مربوط به مسابقه ی راز پروانه ها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 124صفحه 2