مجله کودک 124 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 124 صفحه 16

فکر دوست تزیین گلدان های سفالی وسایل مورد نیاز گلدان سفالی کوچک رنگ سفید آستری و رنگهای مخصوص ظروف سفالی قلم مو قلم قیچی کاغذ ضخیم استنسیل اسفنج مخصوص شست وشو 1- لبه ی گلدان را با رنگ سفید آستری رنگ آمیزی کنید. این رنگ آستری برای این است که رنگ بعدی که روی آن می زنید، شره نکند و کار خراب نشود. بگذارید رنگ آستری خشک شود. 2- طرح برگ های ساده و گلبرگ های گل را روی کاغذتان بکشید. 3- دور طرح کشیده شده را در آورید، به صورتی که مانند شابلون شود. 4- اسفنج شست وشو را با قیچی به قطعات کوچک ببرید. 5- کاغذ استنسیل یا همان شابلون را که در مرحله ی سوم آماده کرده اید ، روی لبه ی گلدان سفالی قرار دهید. گوشه ی قطعات اسفنج را در رنگ مخصوص سفالگری فرو ببرید و به آرامی روی بخش بریده شده ها الگو (کاغذ استنسیل)بمالید، به طوری که رنگ به زیرآن منتقل شود.کاغذ را بردارید و این کار را در فاصله های معین لبه ی گلدان تکرار کنید. 6- جزئیات کار مثل دایره مرکز گل ها یا ساقه ی گل و گیاه را با کمک قلم مو کامل کنید. گلدان شما آماده است. هر گلی دوست دارید ، د رآن بکارید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 124صفحه 16