مجله کودک 129 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته نام کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه و نشر آثار امام «ره» * مدیر مسوول: مهدی ارگانی * سردبیران: الفشین علاء- سیامک سرمدی * مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی * تصویرگر: محمد حسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء * مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا * عکس: امیر محمد لاجورد * حروفچین: نیر السادات والاتبار * توزیع: فرخ فیاض * امور مشترکین: محمد رضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب- چهار راه حافظ- پلاک 962 * تلفن: 6706833 * نمابر: 67112211 شرح روی جلد بازی شکار پروانه ها خانواده ای در تعطیلات به گردش خارج از شهر رفته اند. آنها این منطقه خوش آب و هوا (در روی جلد) را برای توقف موقت انتخاب کرده اند. از آنجایی که پدر بزرگ این خانواده در کار جمع آوری پروانه هاست پسر کوچک خانواده تصمیم می گیرد به او کمک کند و 10 عدد پروانه برایش بگیرد و ببرد او با تور مشغول شکار پروانه هاست. کمکش کنید تا جای پروانه ها را پیدا کند. پیش به سوی آسمان ! کتاب کامل پرواز جلد دوم فهرست مطالب کتاب در مجله: مقدمه جلد دوم هواپیماهای جنگی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 2