مجله کودک 129 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 20

جدول پله ای افقی 1- موجود زنده سفره هفت سین. 2- داستان بلند. 3- از ماه های زمستانی. 4- نام دیگر ویرگول در دستور زبان فارسی. 5- کار سخت و دشوار. 6- ورم کیک. 7- جوانمردی. 8- اغلب در اثر پاره شدن بعضی از رگ های قلب یا مغز به وجود می آید. عمودی 1- فلز سرخ رنگ. 2- سخن صریح و بی پرده. 3- میوه پخته که برای مریض می برند. 4- پریشان حال سرگردان و شوریده. 5- سیاهی چشم. 6- جمع میل. 7- علامت جمع در فارسی. 8- واحد پول ژاپن. پاسخ جدول شماره گذشته جدول ستون در ستون بمب افکن FBC بمب افکن FBC از اولین بمب افکن هایی بود که با روش شیرجه زدند بمب های خود را روی هدف خالی می کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 20